วันแรกของการเดินทาง ช่วงเช้ารับจากสนามบินจังหวัดกระบี่ เดินทางสู่ที่พัก ดีอันดามัน เมืองกระบี่

12.00 น. เดินทางสู่อ่าวท่าเลน บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. พายเรือคายัค ชมธรรมชาติของป่าโกงกางป่าชายเลน และพายลัดเลาะโตรกผา - ธารถ้ำ ที่ร่มรื่น

16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการรถส่ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น้ำเมืองกระบี่ เพลิดเพลิน เลือกชม ซื้อหา
อาหารท้องถิ่นและเที่ยวชมราตรี เมืองกระบี่ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สองของการเดินทาง เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ (ทะเลแหวก) หาดถ้ำพระนาง
โดยเรือ Speed Boat


07.30 - 08.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวนาง
สัมผัสโอโซนอันบริสุทธิ์ยามเช้าของทะเลอันดามัน

09.30 น. ออกเดินทางชมความสวยงามของ เกาะต่าง ๆ สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาดของเกาะปอดะ
ชมทัศนียภาพภูมิทัศน์อันแปลกตา ของเกาะไก่ และสัมผัสอีกหนึ่ง Unseen In Thailand
ของทะเลแหวก ณ เกาะทับ / ทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากสีสัน (ปลานีโม) แบบ Snorkeling ที่ เกาะไก่

14.00 น. ชมโตรกผาหินงอกหินย้อยและหาดทรายที่สวยงามของถ้ำพระนาง

16.00 น. กลับถึง ดีอันดามัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการรถส่ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น้ำเมืองกระบี่ เพลิดเพลิน เลือกชม ซื้อหา
อาหารท้องถิ่นและเที่ยวชมราตรี เมืองกระบี่ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง เขาขนาบน้ำ – ตัวเมืองกระบี่

07.00 น. อาหารเช้า หลังอาหารเช้าพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางเที่ยวชม
สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์
โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ และ ซื้อของฝากของที่ระลึก
จากนั้นอำลากระบี่เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


ค่าบริการรวม

1.โปรแกรมนี้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ รวมที่พักโรงแรมดีอันดามัน 3 วัน 2 คืน
2.อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารเที่ยง 2 มื้อ
3.พาหนะ (รถ+เรือSpeed boat) พาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
4.ค่าธรรมเนียมเกาะฯ
5.อุปกรณ์ ดำน้ำตื้น
6.ประกันภัยท่องเที่ยว
7.เด็กอายุ 4-11 ขวบ (เสริมเตียง) 1,950 บาท/คน


แพคเกจทัวร์ขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

สำรองจองทัวร์